About us


ความเป็นมาของเรา


   บริษัทจินดาสยาม บรรจุภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 หรือกว่า 30 ปี บริษัทของเราเริ่มต้นจากโรงงานกล่องเล็กๆที่เน้นขายเฉพาะกล่องสำเร็จรูปมือสอง จนเมื่อเราสั่งสมประสบการณ์ในวงการนี้มาหลายสิบปี บริษัทของเราจึงเริ่มสายการผลิตกล่องกระดาษกึ่งครบวงจร ที่รันงานตลอดทั้งวัน และมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ในแต่ละเดือน กล่องกระดาษชนิดต่างๆได้ถูกผลิตขึ้น และขนย้ายออกจากประตูคลังสินค้าของบริษัทฯ สู่มือลูกค้าทั่วทั้งประเทศ  เราจึงเชื่อมั่น และพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมและตรงใจลูกค้าทุกท่านที่สุด

   ปัจจุบัน ในแต่ละปีบริษัทฯทำการผลิตสินค้าคุณภาพกว่า 5 ล้านใบ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 2พันบริษัทน้อยใหญ่ทั่วประเทศ จากนี้ไปบริษัทฯมีความตั้งใจอย่างมุ่งมันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com